Английски език

Чуждоезиковото обучение в ЧПДГ “Къщата на Алиса и нейните приятели” се осигурява от АВО-БЕЛ училище по английски език, акредитиран член на ОПТИМА – Българска асоциация за качествени езикови услуги и член от британската образователна институция Bell Educational Trust, Cambridge, чрез предоставяне на:

  • квалифицирани преподаватели;
  • учебна програма;
  • учебна и методическа литература, аудиовидео материали и други учебни средства;

Изучаването на английски език в ЧПДГ “Къщата на Алиса и нейните приятели” е широко застъпено. Занятията се провеждат ежедневно по един астрономически час. Групите са разделени възрастово, като при обучението се използват съвременни оригинални британски системи, с видео и аудио материали към тях.

Децата се учат да разбират английския език, както и да използват определен кръг полезни изрази. Изучаването на азбуката /малките и големите букви/ ги въвежда в началните етапи на четенето и писането на английски език. Основната цел и задача в часовете по чуждоезиковото обучение е да се дадат на малките ученици основни знания и усет към английския език, което е базата за успешно учене на следващото ниво. След завършване обучението в ЧПДГ ”Къщата на Алиса и нейните приятели”, децата могат да продължат изучаването на английски език в АВО-БЕЛ училище по английски език, за което им се предоставят съответни отстъпки.

Учебникът е базиран върху песни, истории, стихове, игри и упражнения, внимателно подбрани да отговарят на интересите на децата за работа в малки и големи групи. Учебната тетрадка към учебника е интересно допълнение, осигуряващо възприемането на учебния материал и доразвиването му в полезна и развлекателна за малките ученици форма.