Конструиране

Практическата работа и полезността са водещи при тези занимания. Всички изделия, модели, образци се използват като играчки (например в часовете по куклен театър); или като дидактически материали в образователните модули “Наука за деца” и “Аз и природата”, или за подаръци или украса, или просто за удоволствие. В часовете по конструктивно-технически и битови дейности, децата имат възможност да развиват свособности за самообслужване и необходими здравно-хигиенни и битови умения и навици; създават се нагласи за участие в различни форми на групова работа.