Наука за деца

Програмите „Наука за деца“ и „Аз и природата“ включват комплексни знания по направленията Български език и литература, Математика, Природен и социален свят, улесняващи децата в пътя им към училище. В тези часове малките палавници се „потапят“ в тайните на природата, стъпка по стъпка овладяват света на звучната българска реч, формират първите си математически представи и понятия. При разработване на учебното съдържание са спазени всички изисквания към предучилищната подготовка. Специфичното в нашата работа, онова, което ни отличава е съзнателното тематично обвързване на програмите „Наука за деца“ и „Аз и природата“ с програмата „Философия за деца“ от една страна, а от друга – и на средствата, с които се осъществява педагогическото въздействие върху децата.

Натрупаният опит показва, че постигнатото критично отношение на децата към самите себе си, към своята работа, по-сложните форми на умствена, аналитико-синтетична дейност в резултат на интеграцията на трите програми са сериозна предпоставка за ефективното осъществяване на основната цел на предучилищното обучение и възпитание.