Съдебно дело: Процесът срещу Том, по иск на Джери

Строгите съдии слушат сериозно!

С неговото гледане завършихме проекта „Правна култура в детската градина“.

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>