За нас

Със заповед RD.14-219/06.07.2017 на МОН, градината е пререгистрирана и вписана в Регистъра на институциите в системата на предучилищно и училищно образование с наименованието ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ КЪЩАТА НА АЛИСА И ПРИЯТЕЛИ“.

Нашата визия е: Градина на пълноценното общуване „Заедно можем повече“.

Специфичното за детската градина се проявява в:

 • Съзнателно включване на ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА в учебната програма и прилагане на философията  като ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД за развиване на въображението и насочване стремежа на децата към познание и търсене на смисъл;
 • Надграждащо обучение по всяко – културно – образователно направление и възможност за индивидуални занимания за развитие дарованията на децата;
 • Ежедневни занятия по английски език с преподаватели от АВО – БЕЛ;
 • Занятията по отделните културно – образователни направления НЕ се провеждат само от учител – специалност предучилищна педагогика, а се водят от преподаватели специалисти в сътветната област;
 • Работа по проекти.
 • Съвместна работа с психолог, логопед и социален педагог от “ Местенцето“

Децата посещаващи детската градина се обучават по авторска програма, одобрена от МОН. Тя включва обучение по всички културно – образователни направления съгласно държавно – образователните изисквания за съответната възраст, допълнени със всекидневно обучение по английски език, философия с деца, куклен театър, живопис.

Градината предлага надграждащо обучение от 13 до 15 часа и индивидуални занимания в следните ателиета:

 • Разказвачи на истории
 • Забавна математика и малки научни опити
 • Млад предприемач
 • Разговорен английски
 • Живопис
 • Спортни занимания
 • Работилничка „Сръчковци”

От 15 до 17. 30 часа децата имат възможност да играят и се занимават по интереси

От 01. 10 до 24. 05 се предлага обучение по английски език / от 16. 20 до 17. 20 / часа два пъти седмично- за деца НЕПОСЕЩАВАЩИ детската градина.

Отделните културно – образователни направления, включени в държавно – образователните изисквания,са разпределени в следните блокове:

НАУКА ЗА ДЕЦА – Включва културно – образователните направления   български език и литература, математика, природен и социален свят.

ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КОНСТРУКТИВНИ ИГРИ

МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ

СПОРТ – физическо възпитание

КУКЛЕН ТЕАТЪР И ИГРОВА КУЛТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК