Метод. обезпечаване

Методическото обезпечаване на развитието и възпитанието на децата се осъществява чрез:
- Ползване на одобрените от Министерството на образованието и науката Програми за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст.
- Заниманията по „Философия с деца“ са методически обезпечени с новелите „Болница за кукли“ и „Елфи“ и методически пособия към тях с автори Матю Липман и Маргарет Шарп, издание на Българо-Американския център, Варна, 1997 г., Философия за деца – Антология, съставител доц. Анета Карагеоргиева, София, 1997 г., тетрадка за деца от 5-7 г., съставител Димитрина Велева, 1997 г. (правото да се преподава философия с деца е дадено с указание от 1992 г. от МОН); Екофилософия за деца, авторски колектив:проф. А. Карагеоргиева, Ев. Въжарова, Д. Велева, София, 2000 г.
- Богат набор от учебни пособия и материали, използвани от децата в заниманията по всички направления, одобрени от МОН.
- Осигурени супервизии и перманентна методическа помощ за преподаването „Философия с деца“ и „Аз и природата“ от доц. д-р Анета Карагеоргиева (доцент в СУ „Св. Кл. Охридски“, води специализация „Философия за деца“ към катедра „Философия“ във Философския факултет на университета).
- Чуждоезиковата подготовка в съдържателен и методически аспект е обезпечена от АВО-БЕЛ. Като акредитиран член на „Оптима“ – Българската асоциация за качествено чуждоезиково обучение и член на Bell, Cambridge. АВО-БЕЛ осигурява висок образователен стандарт, обучение със съвременни британски аудио-визуални учебни системи и европейско ниво на преподаване. Ежегодно експерти от Bell, Cambridge следят за спазване на стандартите и въвеждане на нови методики.

Преподаватели

- Основен принцип при подбора на преподавателския екип е работа с доказани в професията всеотдайни и отговорни специалисти.

  • Димитрина Велева, висше образование – философия, учител I-ви клас квалификация и специализация Философия за деца
  • Златина Милева, висше образование – предучилищна педагогика и специализация Философия за деца
  • Ралица Златанова, (по диплом Ралица Вичева Нойкова) художник, висше образование – живопис, специализация – педагогически профил, магистър предучилищна педагогика.
  • Славенка Борисова висше музикално педагогическо образование, специалност пиано.
  • Ива Пешева - актриса
  • Английски език – осигурени квалифицирани преподаватели от АВО-БЕЛ

- Стриктно прилагане на индивидуален подход към децата. За целта децата се приемат след диагностика на входящото равнище; планиране на текуща диагностика на нивото на възприемане и осмисляне на знанията и уменията по съответните направления и допълнителна индивидуална работа с децата при необходимост.

- Работа с малки групи (максимум до 10 деца в група) на възраст 2,7-7 години според нивото на умения и познания.

- Осигурена добра материална база и технически средства.