Куклен театър

Театърът като вид колективно изкуство, театърът като форма на изразяване, разширява познанията на децата в сферата на изкуството, провокира тяхното въображение.

Създаването на творческа трупа е дълъг и продължителен процес – от момента на първото запознанство до изграждането на цялостен спектакъл. Процес, в който детето от зрител се превръща в активен участник, осъзнава своето място в пространството наречено театрална сцена и проявява първите чувства, мисли, емоции. Емоционално съпреживява заедно с героите в спектакъла. Това са първите трепети, първите вълнения, първите мигове на представяне. Реализацията на известни литературни произведения в театрални спектакли разширява кръгозора на детското възприятие, обогатява неговия вътрешен емоционален свят, стимулира проявите на творчество. Детето гледа на литературната приказка, стихотворение или басня с други очи, възприема я не само от емоционалната страна, а прави опит да анализира случки, събития в нея. Чрез часовете по КУКЛЕН ТЕАТЪР се стремим по един оригинален начин да постигнем връзката между образователното съдържание на направление „художествена информация“ и нейното разкрепостяване чрез изразните средства на театралното изкуство.

Под формата на импровизирани игри, артистични етюди и задачи децата възприемат литературния материал от различни гледни точки и се превръщат в истински участници в творческия процес, в магията наречена ТЕАТЪР. И като истински артисти всеки театрален сезон децата излизат пред публика с две премиерни представления.