Музикални занимания

На достъпен за тях език малките ученици се запознават с важни музикални понятия (темпо, динамика, тембър), както и с основните музикални инструменти (класически и народни). Научават се да разпознават нотните височини и трайности и да възпроизвеждат нотната стълбица. Слушат популярни музикални откъси от различни жанрове и епохи, както и примери от българския фолклор. Особено застъпено е пеенето както в група, така и солово, често съпроводено от различни ритмични движения. Децата научават много песни с различен характер не само на български, но и на английски език. С някои от тези песни участват в тържества организирани през учебната година и правят първите си „стъпки“ на сцена.

Тези комплексни занимания им помагат постепенно да навлязат в чудния и безкрайно разнообразен свят на музиката, да започнат да я познават, разбират и обичат.