Aтелие „Забавна математика и малки научни опити”

Защо корабите не потъват? Как едно яйце може само да се вмъкне в бутилката? Тежи ли въздухът? Как хвърчилата се издигат във въздуха, когато нямат гориво? И на още много въпроси „защо” и „как” малките експериментатори намират разбираеми отговори в ателие „малки научни опити”.