Съдебно дело: Процесът срещу Том, по иск на Джери

Строгите съдии слушат сериозно!

С неговото гледане завършихме проекта „Правна култура в детската градина“.

 

Коментарите са затворени