Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

eu_funds_alisa

На 30. 09. 2020 година ЧДГ „Къщата на Алиса и приятели“ , сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002 – 02.073 – 19559 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат на епидемичния взрив на COVID – 19 „ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност „ 2014 – 2020 г. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID – 19и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Проектът ще се изпълнява в периода 30. 09. 2020 – 30. 12. 2020г.

Общата стойност на проекта е 9300 лв. , от които 7905лв. са европейско финансиране и 1395лв.- национално финансиране

 

Коментарите са затворени