Интерактивна дъска (ИТИ в детската градина)

pic4

ИТИ – в детската градина

Внедряването на новите електронни ресурси осигуряват на децата ранен достъп до качествено образование и използване на интерактивни методи на обучение:

  • при образователни игри – за първа и втора група;
  • за мултимедийни презентации;
  • ситуации за работа с инерактивна дъска.
 

Коментарите са затворени