КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Отделните културно – образователни направления, включени в държавно – образователните изисквания,са разпределени в следните блокове:

НАУКА ЗА ДЕЦА – Включва културно – образователните направления   български език и литература, математика, околен свят.

ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ

СПОРТ – физическо възпитание

КУКЛЕН ТЕАТЪР 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК