Цени

Таксата включва:

 • Покриване на всички разходи за база и възнаграждения на преподавателския екип – двама предучилищни педагози, художник – педагог и музикант – педагог;
 • Учебници и учебни тетрадки, работни листа и консумативи;
 • Обучението по английски език;
 • Заниманията по гимнастика;
 • Разходи свързани с функционирането на кукления театър.

А. ПЪРВИ ВАРИАНТ
ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ: 8:00 – 13 часа
Ежемесечна такса:
550лв. /платима до 15 число на предидущия месец/

Програма съгласно ДОИ за съответната възраст:

Б. ВТОРИ ВАРИАНТ
ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ: 8:00 – 15.00 часа
Ежемесечна такса:
650 лв. /платима до 15 число на предидущия месец/

Програмата включва допълнително:

 • Затвърдяване и надграждане на познанията;
 • Чужд език – всеки вторник и четвъртък;
 • Забавна математика и малки научни опити;
 • Живопис – един път седмично
 • В «работилничката на Алиса»;
 • Етикет.

В. ТРЕТИ ВАРИАНТ
ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ: 8:00 – 18.00 часа
Ежемесечна такса:
750 лв. /платима до 15 число на предидущия месец/

Програмата включва допълнително:

 • Затвърдяване и надграждане на познанията;
 • Чужд език – всеки вторник и четвъртък;
 • Забавна математика и малки научни опити;
 • Живопис – един път седмично;
 • В «работилничката на Алиса»;
 • Етикет.

Такса за 1ден – до 13h -25лв.                                                                                                                          до 15h – 35лв.                                                                                                                         до 18h – 45лв.

Допълнително се заплащат:                                                                                                                  - уроци по танци;                                                                                                                    - логопедична помощ;                                                                                                            - участия в „зелени дни“

При неизплатена такса в срок мястото се заема от друго дете.

Заплащането се извършва по банков път:
УниКредит Булбанк, Клон: „Хемус“
IBAN: BG92UNCR70001522848459, BIC: UNCRBGSF

ОТСТЪПКИ:                                                                                                                           10% намаление от таксата при записване на второ дете в Градината.                              При заплатена цяла годишна такса (септември – май) се ползва 5% отстъпка.