Архив на категория: Публикации

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 30. 09. 2020 година ЧДГ „Къщата на Алиса и приятели“ , сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002 – 02.073 – 19559 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат на епидемичния взрив на COVID – 19 „ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност „ 2014 – 2020 г. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз. Целта на

Виж повече